Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Τεχνολογία καλύπτει σήμερα όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, βρίσκεται δε σε διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη, δημιουργώντας την αναγκαιότητα για πολίτες τεχνολογικά ενήμερους και ικανούς (συχνά μάλιστα αναφέρεται ο όρος τεχνολογικός αναλφαβητισμός).

Το μάθημα της Τεχνολογίας είναι το τμήμα εκείνο της Γενικής Εκπαίδευσης που μελετά στην Α΄τάξη την Τεχνολογία γενικά (την πορεία της στο χρόνο, τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητά της, τις εφαρμογές). Σκοπό του έχει την ανάπτυξη νοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων απαραίτητων στη σημερινή τεχνολογική κοινωνία.

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι μαθητές επιλέγουν ένα θέμα της προτίμησής τους το οποίο να συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την Τεχνολογία, σύγχρονη, παλαιότερη ή μελλοντική. Με άξονα το θέμα αυτό, θα συντάξουν μια ερευνητική εργασία και θα κατασκευάσουν ένα ομοίωμα με πολύ απλά υλικά. Κριτήρια επιλογής:

 • Το θέμα να ενδιαφέρει το μαθητή (συχνά επιλέγονται θέματα με τα οποία ο μαθητής ασχολείται εξωσχολικά)
 • Να είναι εύκολη η εύρεση σχετικών πληροφοριών
 • Η κατασκευή που θα το συνοδεύσει να είναι εύκολη και εφικτή στην πραγματοποίησή της.

Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την καθοδήγηση και τη βοήθεια της καθηγήτριας (αναζήτηση και αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, την επεξεργασία και σύνθεσή τους σε μορφή κειμένου, την προσθήκη φωτογραφικού και άλλου υλικού, βιογραφικού σημειώματος, περιεχομένων, βιβλιογραφίας, κλπ.). Συντάσσεται γραπτή ερευνητική εργασία η οποία μελετά διάφορες όψεις του επιλεγμένου θέματος (ιστορική αναδρομή, περιγραφή, σχέση με την κοινωνία, την οικονομία, την τέχνη, επίδραση στο περιβάλλον, κλπ). Η γραπτή εργασία παραδίδεται στο τέλος της χρονιάς, πριν την έναρξη των εξετάσεων, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την κατασκευή ομοιώματος (μακέτας) σε απλή μορφή και, κυρίως, με πολύ απλά υλικά. Αποφεύγονται τα σετ συναρμολόγησης γιατί δεν συμβάλλουν στην ουσιαστική ανάπτυξη της σκέψης και των δεξιοτήτων των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές τα παρακάτω:

 • Η κατασκευή ξεκινά και ολοκληρώνεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας του σχολείου, εκτός αν τα χρονικά περιθώρια αναγκάσουν να  ολοκληρωθεί στο σπίτι.
 • Η κατασκευή πραγματοποιείται με απλά υλικά και υλικά ανακυκλώσιμα ( που φυσιολογικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια) όπως εξάλλου επιβάλλουν οι επικρατούσες συνθήκες (δύσκολη οικονομική κατάσταση, αναγκαιότητα οικολογικών επιλογών).
 • Τα εργαλεία και μέσα που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως απλά και αποτελούν μια ευκαιρία να έρθει ο μαθητής σε πρώτη επαφή με τα πιο απλά τεχνολογικά μέσα.
 • Δεν είναι πάντοτε εφικτή η ολοκλήρωση της κατασκευής για διάφορους λόγους. Αυτό δε μειώνει το βαθμό του μαθητή. Η ολοκλήρωση ή η τελειότητα της κατασκευής  δε βαθμολογούνται. Αξιολογείται μόνο η συμμετοχή στο εργαστήριο, η προσπάθεια, η παρακολούθηση των διδασκόμενων βημάτων, η όλη διαδικασία. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να στοχεύουν οι μαθητές σε εντυπωσιακές κατασκευές που συχνά είναι και ακριβές ή ανέφικτες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κατασκευή απλά συνοδεύει και ολοκληρώνει την όλη εργασία.

Στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιούνται στις αίθουσες των τμημάτων οι παρουσιάσεις των εργασιών. Κατά την παρουσίαση, οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους 5-8 λεπτά για να παρουσιάσουν συνοπτικά το θέμα τους. Όλες οι εργασίες επιστρέφονται με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς. Στη βιβλιοθήκη του σχολείου μένουν μερικές από αυτές, μόνο με την άδεια του μαθητή και κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος και την εξαιρετική παρουσίασή του ταυτόχρονα, ως πρότυπα για επόμενες χρονιές.

♦♦♦

Το μάθημα της Τεχνολογίας ουσιαστικά προετοιμάζει τους μαθητές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν ως μέλη της  τεχνολογικής κοινωνίας. Παράλληλα τους παρουσιάζει τη μεθοδολογία για την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας. Η έρευνα, ο πειραματισμός, η μελέτη των παραμέτρων που εμπλέκονται, η εύρεση εναλλακτικών λύσεων, η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα στα δεδομένα, είναι αναγκαία στοιχεία για τη σημερινή τεχνολογική πραγματικότητα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναδείξουν χαρίσματα και ικανότητες, να έρθουν σε επαφή με ποικιλία βιβλίων και άλλων πηγών (αξιοποιείται η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου η οποία βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το εργαστήριο της τεχνολογίας), να μελετήσουν πεδία που ίσως δεν γνώριζαν πριν  και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης αναπτύσσοντας την κρίση και την ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων.

♦♦♦

Η γραπτή εργασία της Α΄ Γυμνασίου είναι μια πρώτη προσπάθεια έρευνας και σύνθεσης πληροφοριών, οργανώνεται δε, σε μια πολύ απλή μορφή (προσαρμοσμένη κατάλληλα για τα δεδομένα της τάξης αυτής), ως εξής ( ακολουθεί ένα πολύ γενικό πρότυπο):

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Α΄ μέρος : Περιγραφή του θέματος
Ø  Ιστορική εξέλιξη του θέματος
Ø  Περιγραφή του θέματος
Ø  Σχέση του θέματος με την τέχνη και τον  πολιτισμό
Ø  Επίδραση στο φυσικό περιβάλλον
Ø  Επίδραση στην κοινωνία ( ήθη – έθιμα, οικονομία, εμπόριο, ανθρώπινες σχέσεις, κλπ )
Ø  Σύγχρονες εφαρμογές – χρησιμότηταΓλωσσάρι
Β΄ μέρος : Η κατασκευή (σχέδιο,κατάλογος εργαλείων-υλικών, περιγραφή, διάγραμμα ροής, δυσκολίες, κόστος, κλπ)
Γ΄ΜΕΡΟΣ: Παράρτημα ( φωτογραφίες, σκίτσα, πίνακες, διαγράμματα, κλπ ) Δε θα υπάρχει σε όλες τις εργασίες
Βιβλιογραφία

Το κείμενο του Α΄ μέρους πρέπει να είναι εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, σκίτσα, διαγράμματα, πίνακες, κλπ σχετικά με το θέμα, χωρίς να είναι « φορτωμένο ». Κάποιες πληροφορίες που πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα ή είναι άξιες προσοχής για διάφορους λόγους, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ένθετα στο κείμενο πλαίσια. Τα επιμέρους θέματα στην περιγραφή ποικίλουν ανάλογα με το θέμα της εργασίας.

 

Προσοχή :

–                    Στην ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένου

–                    Στην τήρηση παραγράφων

–                    Στην καλή εμφάνιση του κειμένου ( χρήση χρωμάτων και διαφορετικών γραμματοσειρών, χωρίς υπερβολές, ώστε το κείμενο να γίνεται ενδιαφέρον)

–                    Στην τοποθέτηση των φωτογραφιών, διαγραμμάτων, κα. ( στη σωστή θέση, πάντοτε με επεξηγήσεις )

 

Το εξώφυλλο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας
 • Ονοματεπώνυμο – Τάξη συγγραφέα
 • Τίτλος – Υπότιτλος
 • Σχολείο
 • Τόπος, χρονολογία εκπόνησης της εργασίας

Το εξώφυλλο συνοδεύεται από σχετική εικόνα (φωτογραφία, σκίτσο, κολάζ, σχέδιο, κ.α. )

Το οπισθόφυλλο μπορεί να έχει μια μικρή εικόνα σχετική ( ακόμα και σμίκρυνση της εικόνας του εξωφύλλου ή κάποιο διακοσμητικό σχέδιο).

♦♦♦

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης γραπτής εργασίας είναι η σωστή, αποδοτική και πλούσια έρευνα και συλλογή πληροφοριών καθώς και η αξιολόγησή τους. Η συλλογή πληροφοριών γίνεται πολύ εύκολα όταν εντοπίζονται αρχικά οι λέξεις – κλειδιά σχετικά με το θέμα. Οι πηγές πληροφόρησης πρέπει να είναι ποικίλες και να αναφέρονται αλφαβητικά στο τέλος της εργασίας ως βιβλιογραφία.

Στη συνέχεια δίνονται μερικά παραδείγματα τυπικής βιβλιογραφικής διάταξης (απλουστευμένη προσαρμογή για την Α΄ Γυμνασίου):

Βιβλία (σχολικά – εξωσχολικά ) : Επώνυμο- όνομα συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης, τίτλος βιβλίου, εκδότης, τόπος έκδοσης

Εγκυκλοπαίδειες-Λεξικά: Τίτλος εγκ/δειας-λεξικού, τόμος (λήμμα), εκδότης

Εφημερίδες – περιοδικά: Επώνυμο – όνομα συγγραφέα, χρονολογία, τίτλος εντύπου, αριθμός φύλλου/τεύχους

Τηλεόραση – ραδιόφωνο: Επωνυμία σταθμού – τίτλος εκπομπής  – ημερομηνία

Video – Cd ROM – DVD: Τίτλος  – παραγωγός

Προφορική πηγή ( και καθηγητές ) Επώνυμο-όνομα ερωτηθέντος, ιδιότητα/επαγγελματική θέση

Internet: Επωνυμία ιστοσελίδας

 

 • Άλλες πηγές πληροφόρησης μπορεί να είναι: ερωτηματολόγια, πειράματα, διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, υλικό από αρμόδιους φορείς, κ.α.
 • Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες πρέπει να σημειώνονται αμέσως μετά την αναζήτηση και συλλογή των πληροφοριών, και όχι αργότερα για να μη ξεχαστούν.

 

♦♦♦

Μεγάλη σημασία έχει η αξιολόγηση των πληροφοριών. Οι πληροφορίες θα πρέπει να προέρχονται από έγκυρες πηγές ώστε να είναι αξιόπιστες. Συχνά υπάρχει ανάγκη να διασταυρωθούν ( να συγκριθούν, δηλαδή, με ανάλογες πληροφορίες άλλων πηγών ). Οπωσδήποτε, οι πληροφορίες που τελικά χρησιμοποιούνται στην εργασία θα πρέπει να είναι κατανοητές από το μαθητή – συγγραφέα.  Κάθε άγνωστη λέξη ή έκφραση πρέπει να ερμηνεύεται με τη βοήθεια λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας και η ερμηνεία να αναφέρεται σε αριθμημένη παραπομπή στο τέλος της σελίδας ή στο γλωσσάρι.

Η οργάνωση των πληροφοριών πρέπει να γίνει με τη βοήθεια του καταλόγου των περιεχομένων μιας εργασίας. Είναι δε απαραίτητο ο συγγραφέας να εκφράζει σε κάποιες περιπτώσεις την άποψή του σχετικά με το θέμα. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν σωστά διατυπωμένο επίλογο.

♦♦♦


 

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στην Α΄Γυμνασίου

 

 

Συλλογή πληροφοριών: – Εντοπισμός λέξεων – κλειδιών

– Αναζήτηση σε ποικίλες πηγές πληροφοριών

– Αξιολόγηση πληροφοριών ( αξιοπιστία πληροφοριών )

– Κατανόηση πληροφοριών ( περιεχόμενο – συγκεκριμένες λέξεις )

Επεξεργασία πληροφοριών: – Ξεκαθάρισμα πληροφοριών

(όχι επαναλαμβανόμενες, δυσνόητες, υπερβολικά λεπτομερείς ή άσχετες )

– Ταξινόμηση πληροφοριών σε ενότητες  και οργάνωση διαφορετικών κεφαλαίων

Σύνθεση πληροφοριών: – Οργάνωση τελικού κειμένου

– Διαμόρφωση τελικών τίτλων των κεφαλαίων

– Πλαγιότιτλοι (προαιρετικά)

– Τοποθέτηση φωτογραφικού υλικού και επεξηγήσεων ( λεζάντες )

– Δημιουργία καταλόγου περιεχομένων

– Εισαγωγή, βιβλιογραφία, βιογραφικό σημείωμα, λεξιλόγιο (γλωσσάρι)

– Εύρεση τίτλου και υπότιτλου της εργασίας

– Οργάνωση εξωφύλλου και οπισθόφυλλου

♦♦♦

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ:

1.      Τι αναζητώ; Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου;
2.      Από πού θα αντλήσω πληροφορίες; Ποιες είναι οι πιθανές πηγές μου;
3.      Πόσες πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώσω; Πόσο πρέπει να επεκταθώ;
4.      Ποιες λέξεις –  κλειδιά θα με καθοδηγήσουν; Ποιες έννοιες θα με βοηθήσουν
5.     Σε ποια γνωστικά αντικείμενα θα αναζητήσω τις πληροφορίες μου; ( π.χ. ιστορία, φυσική, βιολογία, κλπ)

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ:

 1. Κάλυψα όλα τα σημεία;
 2. Θα αξιοποιήσω όλο το υλικό που συγκέντρωσα; Ποιο;
 3. Έχω πλούσια βιβλιογραφία;
 4. Μήπως χρειάζεται να διασταυρώσω κάποιες πληροφορίες;
 5. Πόσο πρέπει να προχωρώ κάθε φορά ώστε να μου φτάσει ο διαθέσιμος χρόνος;

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ:

 1. Έχω προσεγγίσει τους στόχους της έρευνάς μου; Καλύπτεται ικανοποιητικά το θέμα μου;
 2. Προκύπτουν κάποια συμπεράσματα από τα δεδομένα;
 3. Είναι το κείμενο σαφές, διαυγές, λογικά οργανωμένο; Έχουν επιλεγεί οι κατάλληλοι τίτλοι σε κάθε ενότητα ή κεφάλαιο;
 4. Συμπίπτουν ο κεντρικός τίτλος και οι υπότιτλοι με το κυρίως θέμα του βιβλίου;
 5. Είναι λογική η σειρά παρουσίασης;
 6. Υπάρχουν οι κατάλληλες παραπομπές για λεξιλόγιο, κλπ;
 7. Έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλες εικόνες, διαγράμματα, χάρτες, κλπ;
 8. Έχει γίνει ο πίνακας βιβλιογραφίας;
 9. Είναι η εργασία τακτοποιημένη από πλευράς αισθητικής; ( γραμματοσειρές και μεγέθη, χρώματα, γενικότερη μορφοποίηση κειμένου, κλπ)

♦♦♦

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ

♦♦♦

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!!!

Advertisements
Σχόλια
 1. Ο/Η iordanis iordanidis λέει:

  Πρώτη φορά μπαίνω σε blog. Όμως…. πιστεύω οτι το συγκεκριμένο είναι καταπληκτικό. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια

 2. Ο/Η λαμπρος τουφεξης λέει:

  κυρια πρεπει να κανετε μια εικονα που να δειχνει πως θα αειναι το εξωφυλλο

  • Ο/Η techteach λέει:

   Έχεις δίκιο!!! Θα το φροντίσω, το καλοκαίρι όμως, οκ; Σ΄ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s