Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Posted: 02/04/2011 in Uncategorized

Πριν 2,4 με 1,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου εμφανίστηκε ο Ηomohabilis (  Άνθρωπος οκατασκευαστής ) με κύριο χαρακτηριστικό την ικανότητα να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί εργαλεία. Το γεγονός αυτό σήμανε τη γέννηση του ανθρώπινου πολιτισμού. Η εξέλιξη των εργαλείων είναι αντικειμενική μαρτυρία της αναπτυσσόμενης συνειδητής δραστηριότητας του ανθρώπου μέσα στον κόσμο.

Τα εργαλεία και ο τρόπος κατασκευής τους θεωρούνται χαρακτηριστικά γνωρίσματα του   πολιτισμού των διαφόρων εποχών. Έτσι διακρίνονται οι παρακάτω εποχές:

  • Η εποχή του λίθου ( 2.000.000 – 3.000 π.Χ. )
  • Η εποχή του χαλκού και ορειχάλκου ( 3.000 – 1400 π.Χ. )
  • Η εποχή του σιδήρου ( 1400 – 500 μ.Χ. )
  • Η μεσαιωνική εποχή ( 500 – 1450 μ.Χ.)
  • Η εποχή της νέας επιστήμης ( 1450 – 1700 μ.Χ. )
  • Η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης ( 1700 – 1900 μ.Χ. )
  • Η εποχή της μηχανοποίησης ( 1900 – 1945 μ.Χ. )
  • Η ηλεκτρονική  και διαστημική εποχή ( 1945 – σήμερα )

Η εποχή του λίθου χαρακτηρίζεται από τη χρήση του λίθου και ως εργαλείου και ως πρώτης ύλης για την κατασκευή εργαλείων. Αρχικά η πέτρα ( πυριτόλιθος )  χρησιμοποιήθηκε στο φυσικό της σχήμα. Σιγά -σιγά άρχισε να γίνεται και επεξεργασία της. Τα πρώτα εργαλεία ήσαν χονδροειδή με μήκος από 20 – 25 εκ. και σχήμα αμυγδαλοειδές.

Προς το τέλος της περιόδου ( νεολιθική εποχή ) εμφανίστηκε ο Ηomo sapiens ( ο Άνθρωπος ο σοφός ) ο οποίος βελτίωσε τα εργαλεία, αναπτύσσοντας την τεχνική της λείανσης και προσθέτοντας χειρολαβή σε αυτά. Την περίοδο αυτή ανακαλύφθηκε η φωτιά η οποία απετέλεσε βασική προϋπόθεση για την πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού. .

Κατά τη νεολιθική εποχή εμφανίστηκαν οι μεγάλοι πολιτισμοί των Ινδιών, της Κίνας , της Αιγύπτου, των Σουμερίων κ.α., οι οποίοι παρουσίασαν μεγάλα τεχνικά και οικοδομικά έργα( επιχωματώσεις, αρδευτικά συστήματα, τείχη, πύργοι, ναοί, κλπ ) καθώς επίσης και δύο από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα, τον τροχό και τη σχεδία. Η νεολιθική εποχή κλείνει με το χαρακτηριστικότερο επίτευγμα του ανθρώπινου πολιτισμού, τη γραφή.

Η εποχή του λίθου χαρακτηρίζει την προϊστορία της ανθρωπότητας ενώ η ιστορία της χαρακτηρίζεται ως η εποχή των μετάλλων. Η εποχή των μετάλλων άρχισε με την ανακάλυψη και χρησιμοποίηση του χαλκού στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Ο χαλκός είναι ορυκτό και βρίσκεται είτε αυτοφυής ( καθαρός ) είτε σε πρόσμειξη με άλλα μέταλλα και χημικά στοιχεία. Ο ορείχαλκος ( μπρούντζος ) είναι κράμα χαλκού και κασσίτερου σε αναλογία 10 :1. Με τα υλικά αυτά ο άνθρωπος κατασκεύασε εργαλεία που έσπαζαν και χάραζαν αλλά και που έκοβαν. Έτσι άνοιξαν νέες προοπτικές για την επεξεργασία του ξύλου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της επιπλοποιίας, την δημιουργία ξύλινων οικοδομικών κατασκευών, την κατασκευή των πλοίων, κλπ. Παράλληλα αναπτύχθηκαν η γεωργία, η μεταλλοτεχνία, η αγγειοπλαστική, η υαλουργία, κλπ με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά το εμπόριο. Η ανακάλυψη των μετάλλων είχε ως αποτέλεσμα και την προώθηση των επιστημών. Την εποχή αυτή τέθηκαν οι βάσεις των μετρικών συστημάτων, της γεωμετρίας, της τοπογραφίας ( με τις χαρτογραφήσεις υπό κλίμακα ), της αστρονομίας, της άλγεβρας και της αριθμητικής, της χημείας, της ιατρικής, κλπ.

Κατά την εποχή του σιδήρου το κέντρο ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και αργότερα στη Ρώμη.  Η χρησιμοποίηση του σιδήρου προώθησε σημαντικά την ανάπτυξη της γεωργίας, της βιοτεχνίας, της οικοδομικής, της ξυλουργικής και ιδιαίτερα των θαλάσσιων μεταφορών στις οποίες βασίστηκε το εμπόριο. Η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα του τεχνολογικού επιπέδου του ελληνικού πολιτισμού είναι : η κατασκευή υδραγωγείων, ο καταπέλτης, η πολεμική τριήρης, ο οριζόντιος νερόμυλος, o κοχλίας[1] του Αρχιμήδη για την άντληση του νερού, η κλεψύδρα, η λάμπα του Φίλωνα[2],  η διόπτρα[3] του Ήρωνα , η αιολόσφαιρα που θεωρείται η πρώτη ατμομηχανή, κλπ . Η σημαντικότερη ίσως έκφραση του επινοητικού πνεύματος των αρχαίων Ελλήνων είναι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων ο οποίος μετρούσε αστρονομικά δεδομένα. Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται η απαρχή της υψηλής τεχνολογίας.

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της καθηγήτριας Μπουζίκα Θ. για την Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα:

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Ρωμαίων αποτελούν συνέχεια εκείνων των Ελλήνων. Μεταξύ αυτών είναι η βελτίωση του νερόμυλου, η βελτίωση των οικοδομικών κατασκευών με τη χρήση ενός είδους τσιμέντου για τη θεμελίωση στο νερό, η κατασκευή μεγάλων δρόμων, η βελτίωση του καταπέλτη, κλπ.

Η ιστορία της τεχνολογίας κατά το Mεσαίωνα είναι κυρίως η διατήρηση, η αξιοποίηση και η τροποποίηση των προηγούμενων τεχνολογικών επιτευγμάτων, παρόλο που η επιστημονική έρευνα παρεμποδίστηκε από τον έντονο θεολογικό χαρακτήρα της περιόδου. Την εποχή αυτή ο κινέζικος πολιτισμός ανέπτυξε ένα σύνολο τεχνικών μεθόδων άγνωστων στη δύση ( εφεύρεση πυρίτιδας, χύτευση μετάλλων, κατασκευή χαρτιού, πορσελάνης, κατασκευή ανεμόμυλων, κλπ. ). Τα επιτεύγματα του κινέζικου πολιτισμού ήρθαν στη δύση μέσω των Αράβων. Σταθμοί στην εξέλιξη της τεχνολογίας κατά το Mεσαίωνα ήσαν η κατασκευή μηχανικών ρολογιών, η ανακάλυψη της τυπογραφίας, η κατασκευή κανονιών, η παραγωγή του σαπουνιού, η κατασκευή της μαγνητικής πυξίδας, η ανέγερση μεγάλων καθεδρικών ναών, κλπ.

O Gutenberg θεωρείται ο πρώτος τυπογράφος, παρ΄όλα αυτά…

… οι κινέζοι πρώτοι εφηύραν τα κινητά τυπογραφικά στοιχεία από τον 11ο αιώνα περίπο

Η τεχνολογική πρόοδος από το 13ο έως το 16ο αιώνα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτιστικό κίνημα που ξεκίνησε από την Ιταλία και είναι γνωστό με το όνομα Αναγέννηση. Η εποχή της νέας επιστήμης χαρακτηρίζεται από τη θεμελίωση της επιστημονικής μεθόδου για τις  φυσικές επιστήμες με τη χρήση του πειράματος ( Θωμάς Ακινάτης – Ρότζερ Μπέικον ) παράλληλα με την ανάπτυξη μαθηματικών υπολογισμών. Οι μεγάλες

Η πτητική μηχανή του Da Vinci. O Da Vinci ασχολήθηκε με την επιστήμη και τις εφερέσεις, ενώ παράλληλα ήταν και γλύπτης,, ζωγράφος και μουσικός

φυσιογνωμίες της εποχής αυτής ήσαν ο Λεονάρντοντα Βίντσι ( οπτική, μηχανική, υδραυλική, κλπ ), ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος ( τηλεσκόπιο, θεμελίωση δυναμικής, κλπ ),ο Νεύτωνας (μαθηματικά ) και ο Κέπλερ. Η αλληλεπίδραση αυτή την περίοδο της επιστήμης, της τεχνικής και της οικονομίας είχαν καθοριστική σημασία για την πρόοδο του πολιτισμού. Η τεχνολογία τροφοδοτούσε την επιστήμη με όργανα και εργαλεία αναγκαία για την εκτέλεση των επιστημονικών πειραμάτων ενώ η επιστήμη ενίσχυε θεωρητικά την τεχνολογία.

Η θεμελίωση της σύγχρονης τεχνολογικής προόδου έγινε με την εφεύρεση της ατμομηχανής η χρήση της οποίας οδήγησε στη βιομηχανική επανάσταση. Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε από την Αγγλία –  όπου η ατμομηχανή βρήκε εφαρμογή στην υφαντουργική βιομηχανία, στην αλευροποιία, στις μεταφορές ( ατμάμαξα, ατμόπλοιο, κλπ ) – και από εκεί γενικεύθηκε σε όλη τη βόρεια Ευρώπη. Στα μέσα του 19ου αιώνα και μέσα από δυναμικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες[4] η βιομηχανική επανάσταση έμπαινε στη δεύτερη φάση ανάπτυξης που στηρίχθηκε στην ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά εφευρέσεων όπως η ηλεκτρική γεννήτρια, ο

Η παιδική εργασία κάτω από άθλιες συνθήκες ήταν ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης

ηλεκτροκινητήρας, το τηλέφωνο, ο τηλέγραφος, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Παράλληλα κατασκευάστηκαν  η πρώτη μηχανή εσωτερικής καύσης, η πρώτη βενζινομηχανή και η πρώτη πετρελαιομηχανή. Την ίδια εποχή προωθήθηκε η μαζική παραγωγή χάλυβα, αναπτύχθηκε η μηχανολογία στην κατασκευή εργαλειομηχανών ( τόρνος, δράπανο, φρέζα, κλπ ), εκμηχανίσθηκε η γεωργική παραγωγή ( θεριστική μηχανή, κατασκευή υνιού από χάλυβα, κλπ ), κατασκευάστηκε το ψυγείο και αναπτύχθηκε η τεχνική της κονσερβοποίησης  που συνέβαλαν ιδιαίτερα στη γεωργική παραγωγή και στη βιομηχανία τροφίμων, κατασκευάστηκαν μεγάλα τεχνικά έργα ( γέφυρες, κτίρια, κλπ ), έγινε η εισαγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος, αναπτύχθηκε η χημική τεχνολογία ( παραγωγή πλαστικών και τεχνητών υλών ) και η ιατρική τεχνολογία ( συνθετικά φάρμακα, ακτίνες χ, αναισθητικά και αντισηπτικά, κλπ ).

Κατά την εποχή της μηχανοποίησης η μηχανή αντικατέστησε τη μυϊκή δύναμη του ανθρώπου στη βιομηχανία αρχικά κι έπειτα στους άλλους τομείς παραγωγής ενώ η επιστημονική έρευνα έγινε αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγικής δραστηριότητας. Η εργασία εξειδικεύτηκε και η παραγωγή των προϊόντων έγινε μαζική και οργανωμένη με την μέθοδο της γραμμής παραγωγής.[5]

Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη στις χερσαίες μεταφορές ( ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, μεγάλα τροχοφόρα, αυτοκίνητο, αεροπλά

Αμελκτήριο («αρμεκτήριο») αιγοπροβάτων. Η πλήρης εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής εξασφαλίζει σήμερα υψηλή παραγωγή, καλή ποιότητα προϊόντων και εξοικονόμηση χρόνου

νο, αερόπλοιο, πλοία ). Στη γεωργία η εκμηχάνιση  ήταν ραγδαία ( τρακτέρ, θεριζοαλωνιστική μηχανή, σπαρτική μηχανή, υνάροτρο, δισκοσβάρνα, μηχανήματα συγκομιδής χόρτου, μηχανήματα άλεσης ζωοτροφών και επεξεργασίας προϊόντων, αντλητικά συστήματα, κλπ. ), το ίδιο και στην κτηνοτροφία ( μηχανήματα τροφοδοσίας και ποτίσματος, μηχανική άμελξη, μηχανική συλλογή κοπριάς, παστερίωση και εμφιάλωση γάλακτος, κλπ ). Η μηχανοποιημένη γεωργία, αλλά και η ανάπτυξη της χημικής τεχνολογίας ( λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα )  οδήγησαν σε αυξημένη γεωργική παραγωγή και αύξηση του βιοτικού επιπέδου.

Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε ουσιαστικά και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας[6] και της πολεμικής τεχνολογίας ( κατασκευή πυραύλου, ατομική βόμβα ).

Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των λαών να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτισμό που θα θέσει την επιστήμη και την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου.  Η θεαματική ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας σήμερα αποτελεί τη λεγόμενη επιστημονικο-τεχνολογική επανάσταση. Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών είναι η καταπληκτική

Ένας από τους πρώτους υπολογιστές

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής με εφαρμογές που καλύπτουν σχεδόν κάθε πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη επανάσταση ήταν η κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο πρώτος υπολογιστής κατασκευάστηκε το 1944 στις ΗΠΑ ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπήκε σε χρήση στους οργανισμούς και τη βιομηχανία. Τα σύγχρονα εργοστάσια λειτουργούν κάτω από τον κεντρικό έλεγχο ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι κατευθύνουν όλη την παραγωγική διαδικασία ( αυτοματισμοί  στην παραγωγή ). Ένας άλλος κλάδος ο οποίος προσφέρει τεράστιες δυνατότητες σήμερα είναι η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας ( διαστημικά οχήματα, τεχνητοί δορυφόροι, νέα τεχνητά υλικά ). Στα τέλη του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε ο κλάδος της βιοτεχνολογίας ο οποίος παρουσιάζει ευρύτατο πεδίο εφαρμογών και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης στο μέλλον.

Στις μέρες μας διανύουμε την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας η οποία έχει αναρίθμητες εφαρμογές σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.
  • Δείτε τη σελίδα Η ιστορία της Τεχνολογίας του Στ. Φραγκόπουλου, καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών, εδώ

[1] ο κοχλίας χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού για την άντληση μικρών ποσοτήτων νερού

[2] ο Φίλωνας πέτυχε αυτόματη ροή λαδιού και σταθεροποίηση της φλόγας φωτισμού.

[3] η διόπτρα ήταν ένα τοπογραφικό όργανο που χρησιμοποιήθηκε στο χτίσιμο σπιτιών, στη χάραξη δρόμων και σηράγγων και στην κατασκευή υδραγωγείων

[4] ραγδαία ανάπτυξη καπιταλισμού, ιμπεριαλισμός, στροφή από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στον δευτερογενή και τριτογενή, ανάπτυξη εργατικού κινήματος, διαμόρφωση της φιλοσοφίας του σοσιαλισμού )

[5] οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η γραμμή παραγωγής είναι : η τυποποίηση του προϊόντος και των τμημάτων του, ο καταμερισμός της εργασίας, ο συγχρονισμός ( ο εργάτης στη σωστή θέση, την κατάλληλη στιγμή με τα κατάλληλα εργαλεία ), ο ποιοτικός έλεγχος, η συνεχής κίνηση του προϊόντος στη γραμμή παραγωγής, η ολοκλήρωση του προϊόντος τη σωστή στιγμή.

[6] με την ηλεκτρονική τεχνολογία γίνεται μεταφορά ενέργειας και σημάτων μεταξύ δύο σημείων του χώρου χωρίς τη μεσολάβηση ηλεκτρικών αγωγών ( καλωδίων )

♦♦♦

 Το πρώτο joy stick

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s